Skuld, skam och sexuellt våld

Idag har jag kollat på en vad jag skulle vilja kalla livsförändrande föreläsning av Organisation Storasyster. Föreläsningen belyste skuld och skam kopplat till sexuellt våld. Hur detta uttrycker sig och påverkar den utsatta. Jag gick in i föreläsningen i ett yrkesmässigt perspektiv, att kunna lära mig hur jag i framtiden ska bemöta klienter eller patienter med sexuellt våld i bagaget. Men snabbt kom föreläsningen att handla om förståelse kring mig själv och det sexuella våld jag själv varit utsatt för.

Föreläsningen berörde som sagt begreppen skuld och skam och hur dessa tar sig uttryck efter övergrepp. Ofta är det skam grundat i ens egna känslor och reaktioner efter och under övergreppet. Att man kanske borde gjort annat, att man tog dåliga beslut, skam över hämndlystenhet eller brist på det. Ofta är det skammen som hindrar oss från att söka hjälp.

”Skuld och skam är inget problem som ska lösas utan det är känslor som måste få finnas och bearbetas”. Vikten av att inte direkt trösta utan låta den utsatta få känna dessa känslor, bearbeta dem och så småningom ta sig ur dem.

Vikten av att få sörja bort personen som gjort en illa. En person kan skada en otroligt mycket, man kan komma fram till att det inte är en person som man inte vill ha i ens liv - men man kan ändå sakna den. Kärleken försvinner inte bara för att en person gjort oss illa. En förståelse för att våra tankar och känslor är väldigt komplexa.

Jag själv fick ett helt nytt synsätt och förståelse för mig själv och det jag tänkte, kände och gjorde efter övergreppet och i viss mån fortfarande gör. Är så glad över att jag sökt hjälp igen gällande detta, ett steg i rätt riktning trots långa väntetider.

Rekommenderar er alla att följa Organisation Storasyster på Facebook och lyssna på deras lunchföreläsningar!

Gillar