Sommarlov!!!

Såhär har mina dagar sett ut efter tentan i måndags. Mycket sömn också. Nu har jag sommarlov på riktigt! Tentan kom precis tillbaka med godkänt resultat och c-uppsatsen blev godkänd i måndags. Här kan ni läsa den: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1668830/FULLTEXT01.pdf <3

Är så lycklig!

Gillar