TIDEN LÄKER INGA SÅR

"Tiden läker alla sår, det är så man säger, ellerhur? Det har du hört tusentals gånger av olika människor i din närhet. Det är så starkt inpräntat i ditt huvudet att det är svårt att förstår att det inte är sant. Att tiden inte alls läker alla sår. För att såren ska läka med tiden måste man jobba för det, och försöka läka sig själv med rätt hjälp från sin omgivning. För om man inte jobbar med sig själv kommer dessa sår alltid att vara öppna."Åh. Ovan ser ni ett utdrag ur en dagboksanteckning som jag skrev för en månad sedan. Så himla sant det där, att tiden verkligen inte läker alla sår. Tiden gör ingenting förutom att skapa ett avstånd till datumet då den ledsamma händelsen ägde rum. Tiden läker inga sår om man inte väljer att aktivt läka sig själv varje dag..

Just nu går jag i sorgterapi, och det är inget som jag nämnt här på bloggen eftersom att jag tyckte att det var för privat. Framåt sommaren/slutet av sommaren, när jag har blivit klar med sorgterapin, så kan jag dela med mig av mina upplevelser kring det och hur det har hjälpt mig. Men en sak kan jag säga redan nu, och det är att om ni vill att era sår ska läka så MÅSTE NI SLUTA ÄLTA och AKTIVIT VILJA LÄKA ER SJÄLVA. Annars kommer det aldrig att fungera, för tiden läker inga sår.

Gillar

Kommentarer